การแจ้งปรับปรุงประวัติของเพื่อนสมาชิก
เรื่องโดย Administrator   
พุธ,14 มีนาคม 2007

ในการใช้งานระบบทะเบียนสมาชิกนั้น ท่านอาจพบว่าข้อมูลของเพื่อนสมาชิกอื่นไม่ถูกต้อง การแจ้งฝ่ายทะเบียนเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง สามารถทำได้ดังนี้

การแจ้งปรับปรุงทะเบียนสมาชิก

ที่หน้าจอทะเบียนประวัติสมาชิกคนที่ต้องการแจ้งให้มีการปรับปรุง คลิกที่ปุ่ม "แจ้งฝ่ายทะเบียน" และเลือกคำสั่ง "ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกคนนี้"

 

 

พิมพ์ข้อความรายละเอียดที่ต้องการให้ฝ่ายทะเบียนดำเนินการปรับปรุงทะเบียนประวัติ เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม "Submit" เพื่อส่งข้อมูล