บักหนาน ย่านบาปกราบพระละตัณหาขอลาบวช
เรื่องโดย เลขาฯหมู   
อาทิตย์,07 พฤษภาคม 2006

     คุณชาติชาย ตรีครุธพันธุ์ ขอกราบลาเพื่อนสมาชิกทุกท่าน

เพื่ออุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร คณะเหลืองรังษี

ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2549 เวลาประมาณ 13.00 น.

จึงขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกร่วมอนุโมทนาโดยพร้อมเพรียงกัน