งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
เรื่องโดย Administrator   
อาทิตย์,19 มกราคม 2014
bn180157     ชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศ รุ่น ๘๔ ปี เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลงานสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันเสาร์ที่18 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 16.00 น.