BN84 Webboard
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
ขอเชิญประชม (1 viewing) (1) Guest
Go to bottom ตอบกระทู้ Favoured: 0
TOPIC: ขอเชิญประชม
#4081
pakae (User)
Platinum Boarder
Posts: 1315
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
ขอเชิญประชม วันที่ 04/04/2018 11:26  
ประธานชมรม ศบน. 84 ขอเชิญเพื่อนๆสมาชิกร่วมประชุม ณ ห้อง 147 สถานบันเทิงเสริมสร้างความสุข จพ.2 ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 10 เม.ย.61
เวลา 18.00 น.

โดยมีวาระประชุม:
- รับรองรายงานการ
ประชุม 3/61
- รายงานสถานะทาง
การเงิน
- สรุปผลการจัดงาน
สังสรรค์
- เรื่องอื่น ๆ
พิมพ์ตัวเลขด้านขวา   
Please note, although no boardcode and smiley buttons are shown, they are still useable
 
Logged Logged  
  Reply Quote
Go to top ตอบกระทู้
Powered by FireBoard