หน้าแรก arrow ข่าวและบทความ arrow นานาสาระ arrow นานาชาติถวายพระราชสมัญญานามแด่ในหลวง “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก”
นานาชาติถวายพระราชสมัญญานามแด่ในหลวง “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก” พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย ศร   
จันทร์,04 กุมภาพันธ์ 2008

ตัวแทนจากประเทศสมาชิกขององค์ด้านการประดิษฐ์นานาชาติถ่ายภาพร่วมกันหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายพระราชสมัญญานามที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมาชิกองค์กรด้านการประดิษฐ์จากทั่วโลกพร้อมใจถวายพระราชสมัญญานามแด่ในหลวง ยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก” พระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลก

ดร.อันดราส วีเดรส ประธานไอเฟีย เป็นตัวแทนนานาชาติในพิธีถวายพระราชสมัญญานามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน             
       สมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ (ไอเฟีย) และสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ เกาหลีใต้ (คิปา : KIPA) พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานาม “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมี ดร.อันดราส วีเดรส ประธานไอเฟีย เป็นตัวแทนในพิธีถวายพระราชสมัญญานามต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านภายในงานวันนักประดิษฐ์โลก ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2551
       
       ศ.ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า ภายหลังจากการประชุมร่วมกันกับนานาชาติรวม 29 ประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 184 ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกในองค์กรด้านการประดิษฐ์ของนานาชาติ ไอเฟีย และ คิปา ก็มีมติเป็นเอกฉันท์ ซึ่งทุกประเทศเห็นตรงกันในการถวายพระราชสมัญญานามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามนี้ และจะมีเพียงพระองค์เดียวตลอดไป โดยให้ไอเฟียเป็นตัวแทน
 เหรียญและเกียรติบัตรซึ่งนานาชาติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมพระราชสมัญญานาม "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก"
       “การถวายพระราชสมัญญานามแด่พระองค์ท่านในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่พระองค์ท่านทรงงานด้านการประดิษฐ์มายาวนาน และมีผลงานมากมาย เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา ทฤษฎีใหม่ ฝนหลวง เศรษฐกิจพอเพียง โครงการหญ้าแฝก เป็นต้น ซึ่งผลงานเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรในพระองค์ท่าน และประชาชนทั่วทั้งโลก” ศ.ดร.อานนท์กล่าว
       
       “เช่น โครงการฝนหลวง ซึ่งได้จดสิทธิบัตรไปแล้วเมื่อ 2 ปีก่อน แต่พระองค์ท่านยังมีพระบรมราชานุญาตให้นำไปใช้ได้ทั่วโลก ล่าสุดฝนหลวงได้ถูกนำไปใช้แก้ปัญหาภัยแล้งในประเทศแทนซาเนีย" ศ.ดร.อานนท์ กล่าวเพิ่มเติม
       
       ศ.ดร.อานนท์ กล่าวอีกว่า ทาง วช. จะทำหนังสือถึงสำนักพระราชวังอีกทีหนึ่ง เพื่อขอเข้าเฝ้าฯ และนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป ซึ่งยังไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นวันใด
 ถ้วยรางวัลสเปเชียลไพรซ์ และประกาศนียบัตร ที่คิปาทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      
       ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน หลังจากมีพิธีถวายพระราชสมัญญานามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้ว ก็มีพิธีถวายรางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม "สเปเชียลไพรซ์" (Special Prize) ด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านโดยคิปา ซึ่งได้ประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา