หน้าแรก arrow ข่าวและบทความ arrow ข่าวและกิจกรรมชมรม arrow ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย Administrator   
ศุกร์,25 มกราคม 2008

bnlogo_gold100          ในโอกาสที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศได้ก่อตั้งมาเป็นปีที่ 115 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ คณะกรรมการศิษย์เก่าบวรนิเวศ คณะกรรมการองค์กรเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียน ชมรมครูเก่า คณะครู-บุคลากรและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 115 ปี และทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนทรัพย์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดหาซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน โดยพระเดชพระคุณพระเทพสารเวที (บุญยนต์ ปุญญาตโม) เลขานุการในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานอุปถัมภ์ โดยกำหนดทอดผ้าป่าการศึกษาในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ณ ห้องประชุมวชิรญาณวงศ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

          ในการนี้ ชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศ รุ่น 84 ปี ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายฆราวาสด้วย ดังนั้น จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิก ศ.บ.น.84 ทุกท่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าครั้งนี้ โดยสามารถแจ้งความจำนงและร่วมทำบุญได้ที่ คุณนพดล บุญประทีป โทรศัพท์ 081-431-2878 และขออานิสงค์ผลบุญ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละตลอดกาลนานเทอญ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

08.30-10.00 น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ ห้องประชุมวชิรญาณวงศ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
10.19-11.00 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจิรญพระพุทธมนต์
11.00-11.20 น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา
11.20-12.00 น. ถวายภัตตาหารเพล