หน้าแรก arrow ข่าวและบทความ arrow นานาสาระ arrow สมเด็จพระสังฆราชประทานพระพรให้พุทธศาสนิกชนบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนา
สมเด็จพระสังฆราชประทานพระพรให้พุทธศาสนิกชนบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนา พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย ศร   
อังคาร,01 มกราคม 2008
       สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระพรปีใหม่ 2551 ทรงขอให้บำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เพื่อความผาสุก แก่ตนเอง และชาติบ้านเมือง
       สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระพรปีใหม่ 2551 ความว่า "ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2551 ขอให้ท่านทั้งหลายหมั่นบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เพื่อความผาสุก แก่ตนเอง และชาติบ้านเมือง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจบุญกุศล อำนวยให้ท่านทั้งหลาย เจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ตลอดไป ทั่วกัน" ขออำนวยพร