หน้าแรก arrow ข่าวและบทความ arrow นานาสาระ arrow “สมเด็จพระสังฆราช” ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงรับรู้พระองค์ดี
“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงรับรู้พระองค์ดี พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย ศร   
อังคาร,09 ตุลาคม 2007

ประชาชนจำนวนมากเข้าเฝ้าถวายพระพรสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ (3 ต.ค.) ทรงเจริญพระชนมายุครบ 94 พรรษา โดย ผบ.ทบ.คนใหม่พร้อมภริยาร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระกุศล ขณะที่ศิษยานุศิษย์ใกล้ชิดเผยทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงรับรู้พระองค์ดี ส่วนหนังสือที่นำมาแจกประชาชนปีนี้ คือ พระพุทธศาสนากับสังคมไทย และเรื่องของความเชื่อ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราช จำกัดเพียง 9,000 เล่ม

       
       วันนี้ (2 ต.ค.) เวลา 07.25 น.สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงบาตรพระเถรานุเถระ จำนวน 19 รูป เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 3 ตุลาคม ณ สนามวัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้มี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ พร้อมภริยา คณะบุคคลต่างๆ และประชาชนจำนวนมากร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ 200 รูป จากนั้นประทานวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าถวายสักการะ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
       
       พระอาจารย์ ดร.อนิลมาน ธรรมสากิโย ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กล่าวว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงรับรู้พระองค์และทรงตอบสนองได้ดี โดยกราบทูลให้ทราบว่าวันนี้มีญาติโยมมาบำเพ็ญพระกุศลถวาย ทรงพยักหน้ารับทราบ และประทานพรสวดมนต์ในห้องบรรทมก่อนพักผ่อนพระอิริยาบถ แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงสมบูรณ์มากสำหรับพระชนมายุ 94 พรรษา
       

       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในปีนี้ทางวัดบวรนิเวศวิหารได้นำหนังสือ “พระพุทธศาสนากับสังคมไทย และเรื่องของความเชื่อ” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดพิมพ์โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 9,000 เล่ม มาแจกเป็นธรรมทานและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีพระนิพนธ์เล่มอื่น เช่น พระมหากรุณาของพระพุทธเจ้า “แสงส่องใจ” ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด พระนิพนธ์เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิตและพระคติธรรมเพื่อเป็นแสงส่องใจ และชีวิตลิขิตได้
       
       ทั้งนี้ เวลา 16.09 น. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานวโรกาสให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีและคณะ เข้าเฝ้าถวายสักการะ ถวายพระพรเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ณ พระตำหนักคอยท่าปรายโมช วัดบวรนิเวศวิหาร เวลา 16.30 น.เสด็จลงพระอุโบสถ ทรงรับถวายสักการะจากพระเถรานุเถระที่มาเจริญพระพุทธมนต์ถวาย ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และเวลา 17.00 น.เสด็จยังห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร ประทานวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าถวายสักการะถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ