หน้าแรก arrow ข่าวและบทความ arrow นานาสาระ arrow สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จทอดพระเนตรพระตำหนักคอยท่าปราโมช
สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จทอดพระเนตรพระตำหนักคอยท่าปราโมช พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย ศร   
ศุกร์,28 กันยายน 2007

หนังสือตำนานพุทธมนต์ พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราชที่จะแจกในวันประสูติ 1-3 ต.ค.นี้จำนวน 5 พันเล่ม
         สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จยังตำหนักคอยท่าปราโมช เพื่อบำเพ็ญกุศลและประทานเข็มที่ระลึกแก่คณะทำงานบูรณะตำหนักคอยท่าปราโมช ด้าน พระครูสังฆสิทธิกร เผย วันที่ 1-3 ต.ค.ผู้เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลที่วัดบวรฯจะได้รับแจกหนังสือตำนานพระพุทธมนต์ ซึ่งมีจำนวนจำกัดเพียง 5,000 เล่ม
       
       เมื่อวันที่ 28 ก.ย.เวลา 16.30 น.ที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จยังพระตำหนักคอยท่าปราโมช ซึ่งในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 25,545,000 บาท บูรณะพระราชตำหนักและอาคารในหมู่พระตำหนัก ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชไว้ใช้คราวเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสำนักงานส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ดูแลการบูรณะพระตำหนัก จนเสร็จเรียบร้อย โดยใช้เวลาประมาณ 9 เดือน นับจาก ม.ค.-ก.ย.2550

       โดยในการนี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ และทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ และหม่อมเจ้าหญิงคอยท่าป่าโมช และยังได้ฉายพระรูปร่วมกับพระเถระอีกจำนวน 57 รูปด้วย
       
       จากนั้นเสด็จยังพระตำหนักคอยท่าปราโมช เพื่อกราบบูชาพระรัตนตรัย และประทานเข็มที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการที่ดำเนินงานบูรณะตำหนักคอยท่าปราโมช และเมื่อเสร็จพิธีทรงเสด็จกลับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
       
       พระครูสังฆสิทธิกร ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานคล้ายวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เปิดเผยว่า สำหรับพระอาการโดยภาพรวมของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช มีพระพลานามัยแข็งแรงดี อยู่ในการดูแลของคณะแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อย่างใกล้ชิด
       
       ส่วนกำหนดการบำเพ็ญกุศลในวันที่ 1 ต.ค.นี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ส่วนในวันที่ 2 ต.ค.เวลา 06.30 น.เสด็จทรงบาตร ณ สนามหญ้าหน้าวัดบวร เข้าเฝ้าถวายพระพร ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมกุฏฯ เวลา 16.30 น.เสด็จลงพระอุโบสถ ทรงรับถวายสักการะจากพระเถระนุเถระ และเวลา 17.00 น.ประทานวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าถวายพระพร
       
       วันที่ 3 ต.ค.เวลา 10.00 น.ทรงรับถวายพระพร ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวร เวลา 12.00 น.ทรงบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในการบำเพ็ญพระกุศล เวลา 17.00 น.เสด็จยังห้องประชุมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าถวายพระพร เวลา 20.00 น.พระภิกษุสามเณร วัดบวร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศล
       
       นอกจากนี้ ทั้ง 3 วันภายในงานจะมีการแจกหนังสือตำนานพระพุทธมนต์ (เจ็ดตำนานและสิบสองตำนานพุทธมนต์) จำนวน 5,000 เล่ม ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับพิธีการทำน้ำมนต์ฉบับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมงาน ทั้งนี้หนังสือมีจำนวนจำกัด หากเสร็จสิ้นงานนี้ไป ทางวัดจะมอบลิขสิทธิ์ให้กับทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯเป็นผู้ดูแล ซึ่งถ้าผู้ใดสนใจจัดพิมพ์ก็ติดต่อได้ตามที่กล่าวมาข้างต้น
       
       พระครูสังฆสิทธิกร ยังกล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันที่ 1-3 ต.ค.ระหว่างเวลา 08.30-18.00 น.ทางวัดจะเปิดปูชนียสถานสำคัญของวัดให้พุทธศาสนิกชนเข้านมัสการ ส่วนผู้ที่จะเข้าถวายพระพรสามารถรับเสด็จได้ตามวันเวลาดังกล่าว

 

       วันนี้(28 ก.ย. ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จทอดพระเนตรพระตำหนักเก่า ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 25,454,000 บาท บูรณะพระตำหนักคอยท่าปราโมช และอาคารในหมู่พระตำหนักขึ้นใหม่ ถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราช ไว้ใช้คราวเสด็จประทับ พร้อมกันนี้ได้ประทานพระวโรกาสให้ประชาชนเข้าเฝ้าด้วย ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.เวลา 16.30 น.ที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จยังพระตำหนักคอยท่าปราโมช ซึ่งในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 25,545,000 บาท บูรณะพระราชตำหนักและอาคารในหมู่พระตำหนัก ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชไว้ใช้คราวเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสำนักงานส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ดูแลการบูรณะพระตำหนัก จนเสร็จเรียบร้อย โดยใช้เวลาประมาณ 9 เดือน นับจาก ม.ค.-ก.ย.2550
       
       โดยในการนี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ และทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ และหม่อมเจ้าหญิงคอยท่าป่าโมช และยังได้ฉายพระรูปร่วมกับพระเถระอีกจำนวน 57 รูปด้วย
       
       จากนั้นเสด็จยังพระตำหนักคอยท่าปราโมช เพื่อกราบบูชาพระรัตนตรัย และประทานเข็มที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการที่ดำเนินงานบูรณะตำหนักคอยท่าปราโมช และเมื่อเสร็จพิธีทรงเสด็จกลับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
       
       พระครูสังฆสิทธิกร ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานคล้ายวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เปิดเผยว่า สำหรับพระอาการโดยภาพรวมของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช มีพระพลานามัยแข็งแรงดี อยู่ในการดูแลของคณะแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อย่างใกล้ชิด
       
       ส่วนกำหนดการบำเพ็ญกุศลในวันที่ 1 ต.ค.นี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ส่วนในวันที่ 2 ต.ค.เวลา 06.30 น.เสด็จทรงบาตร ณ สนามหญ้าหน้าวัดบวร เข้าเฝ้าถวายพระพร ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมกุฏฯ เวลา 16.30 น.เสด็จลงพระอุโบสถ ทรงรับถวายสักการะจากพระเถระนุเถระ และเวลา 17.00 น.ประทานวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าถวายพระพร
       
       วันที่ 3 ต.ค.เวลา 10.00 น.ทรงรับถวายพระพร ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวร เวลา 12.00 น.ทรงบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในการบำเพ็ญพระกุศล เวลา 17.00 น.เสด็จยังห้องประชุมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าถวายพระพร เวลา 20.00 น.พระภิกษุสามเณร วัดบวร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศล
       
       นอกจากนี้ ทั้ง 3 วันภายในงานจะมีการแจกหนังสือตำนานพระพุทธมนต์ (เจ็ดตำนานและสิบสองตำนานพุทธมนต์) จำนวน 5,000 เล่ม ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับพิธีการทำน้ำมนต์ฉบับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมงาน ทั้งนี้หนังสือมีจำนวนจำกัด หากเสร็จสิ้นงานนี้ไป ทางวัดจะมอบลิขสิทธิ์ให้กับทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯเป็นผู้ดูแล ซึ่งถ้าผู้ใดสนใจจัดพิมพ์ก็ติดต่อได้ตามที่กล่าวมาข้างต้น
       
       พระครูสังฆสิทธิกร ยังกล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันที่ 1-3 ต.ค.ระหว่างเวลา 08.30-18.00 น.ทางวัดจะเปิดปูชนียสถานสำคัญของวัดให้พุทธศาสนิกชนเข้านมัสการ ส่วนผู้ที่จะเข้าถวายพระพรสามารถรับเสด็จได้ตามวันเวลาดังกล่าว

 

       วันนี้(28 ก.ย. ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จทอดพระเนตรพระตำหนักเก่า ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 25,454,000 บาท บูรณะพระตำหนักคอยท่าปราโมช และอาคารในหมู่พระตำหนักขึ้นใหม่ ถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราช ไว้ใช้คราวเสด็จประทับ พร้อมกันนี้ได้ประทานพระวโรกาสให้ประชาชนเข้าเฝ้าด้วย ณ วัดบวรนิเวศวิหาร