หน้าแรก arrow ข่าวและบทความ arrow นานาสาระ arrow สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระโอวาท ตั้งสติ-ยั้งคิดช่วงบ้านเมืองมีปัญหา
สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระโอวาท ตั้งสติ-ยั้งคิดช่วงบ้านเมืองมีปัญหา พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย ศร   
ศุกร์,27 กรกฎาคม 2007

  

     สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระโอวาทเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ทรงแนะให้มีสติ ทำจิตใจให้เยือกเย็น และใช้เมตตาเป็นที่ตั้งในยามบ้านเมืองมีปัญหา

       
       สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พ.ศ.2550 ความว่า “อำนวยพรสาธุชนทั้งหลาย วันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษาได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง พุทธศาสนิกชนทั่วไปย่อมถือเอาโอกาสนี้เป็นช่วงเวลาของการทำกุศลกิจ คือ ทำทาน รักษาศีล ฟังธรรม และเจริญภาวนาเป็นการพิเศษ เพื่อสันติสุขของชีวิต
       
       อันสันติสุขของชีวิตนั้น ต้องเริ่มต้นที่การทำจิตใจของตนให้สงบเยือกเย็น โดยการมีสติยับยั้งใคร่ครวญ และมีเมตตากรุณาเป็นที่พักของใจ จึงจะทำให้ความผุนผันเร่าร้อนของชีวิตลดลง จนทำให้เป็นความสงบเยือกเย็นของชีวิตได้ เมื่อแต่ละคนฝึกตนให้มีสติ และเมตตากรุณาประจำจิต ก็จะยังผลให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ยิ่งบ้านเมืองมีอุปสรรคปัญหามาก ทุกคนก็ควรจะต้องมีสติยั้งคิดและมีเมตตากรุณาประจำจิตให้มั่นคงยิ่งขึ้น สันติสุขก็จะบังเกิดตามมาเป็นแน่นอน
       
       ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลอำนวยให้สาธุชนทั้งหลายประสบสันติสุขและเจริญในธรรมทั่วกัน ขออำนวยพร