หน้าแรก
กำหนดการ พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย Administrator   
เสาร์,16 มิถุนายน 2007

กำหนดการ
งานครบรอบ 10 ปี ศ.บ.น.รุ่น 84 ปี
ประสานใจ ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2550
ณ.สโมสรกองทัพบก สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพฯ

15.00 น. พิธีถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลแด่เพื่อนที่เสียชีวิต ณ.สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ คณะเหลืองรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร
17.00 น. ลงทะเบียน
18.30 น. พิธีอาเศียรวาทเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
19.00 น. นายขวัญชัย พุ่มสุวรรณ ประธานชมรมศ.บ.น.84 กล่าวเปิดงาน
19.15 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนบวรนิเวศกล่าวต้อนรับศิษย์เก่า
19.30 น. วีซีดีอาจารย์อาวุโส
20.00 น. พิธีมุทิตาจิตและกตเวทิตาคุณแด่อาจารย์เก่า
20.30 -22.00น. สังสรรค์ตามอัธยาศัย