หน้าแรก arrow ข่าวและบทความ arrow นานาสาระ arrow สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานปฏิทินฯ - คติธรรมปีใหม่ 2550
สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานปฏิทินฯ - คติธรรมปีใหม่ 2550 พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย ศรศักดิ์ พูลแย้ม   
อังคาร,21 พฤศจิกายน 2006

     สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานวโรกาสให้เจ้าอาวาสวัดในจังหวัด ปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 15 วัด และพร้อมกันนี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงประทาน "คติธรรมปีใหม่ 2550" ไว้ในปฎิทินฯ ของพระองค์ฯ

      สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานวโรกาสให้เจ้าอาวาสวัดในจังหวัด ปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 15 วัด และ และในวโรกาสนี้ พระองค์ทรงประทานปัจจัยจำนวน 300,000 บาท โดยประทานปัจจัยแก่เจ้าอาวาสทั้ง 15 วัด วัดละ 20,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ณ ตึกวชิรญาณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ยังได้ประทานปฏิทินสมเด็จพระสังฆราช ปีพุทธศักราช 2550 โดยมีพระพรของพระองค์ฯ ที่ให้ไว้ ความว่า "บุญใดๆ ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว สั่งสมแล้ว ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี,ข้าพเจ้าขอมอบบุญนั้นๆ ให้แก่ท่านทั้งหลาย, สาธุ ขอท่านทั้งหลายจงรับแล้วอนุโมทนานั้น ขอท่านทั้งหลายจงประสบความเจริญงอกงามไพบูลย์ เทอญ"
 

       พร้อมกันนี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงประทาน "คติธรรมปีใหม่ 2550" ไว้ในปฎิทินฯ ของพระองค์ฯ ด้วย มีความว่า คติธรรมปีใหม่ 2550 เว้นควรเว้น ทำการควรทำ เพื่อพัฒนาตน และประเทศชาติ ลงพระนาม สมเด็จพระญาณสังวร