sangharaja
หน้าแรก
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระพุทธพรวันมาฆบูชา พ.ศ.2550 พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย ศรศักดิ์ พูลแย้ม   
จันทร์,26 กุมภาพันธ์ 2007

     “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระพุทธพรวันมาฆบูชา พ.ศ.2550 ชวนชาวพุทธคิด-พูด-ทำตามหัวใจพระพุทธศาสนา

      “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระพุทธพรวันมาฆบูชา พ.ศ.2550 ชวนชาวพุทธคิด-พูด-ทำตามหัวใจพระพุทธศาสนา “ไม่ทำบาป ทำบุญกุศล ทำจิตให้ผ่องแผ้ว” เปรียบเท่ากับหัวใจทุกคน หากไม่ช่วยกันรักษาถึงจบชีวิตพระพุทธศาสนาได้ หากเริ่มต้นทำตามหัวใจพระพุทธศาสนา มหามงคลจะเกิด ความเดือดร้อนวุ่นวายจะสงบลงได้
       
       เนื่องในวันมาฆบูชาวันที่ 3 มีนาคม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระพุทธพรในวันมาฆบูชาความว่า วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง เสวยมาฆฤกษ์เมื่อ 2595 ปีมาแล้ว
       
       จัดวันนั้นเป็นวันมาฆบูชา ด้วยสมเด็จพระบรมศาสดาทรงประกาศหัวใจพระพุทธศาสนา 3 ประการ ในท่ามกลางพระอรหันตขีณาสพ 1,250 รูป เพื่ออัญเชิญไปเป็นหลักในการประกาศพระพุทธศาสนาแก่โลกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือ การไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวง การทำบุญกุศลทุกประการ และการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วไกลกิเลสทั้งปวง
       
       หัวใจพระพุทธศาสนาก็เปรียบเช่นหัวใจเราท่านทั้งหลาย แม้ปล่อยหัวใจให้มีโรค ร่างกายก็จะเป็นทุกข์ทรมานจนถึงตายได้ หัวใจพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน ไม่รักษาให้ดีด้วยการทำตามที่พระพุทธองค์ทรงสอน ก็ย่อมจะก่อให้เกิดความบอบช้ำแสนสาหัส ถึงจบชีวิตพระพุทธศาสนาได้ พร้อมกันนั้นชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็จะสิ้นความสวัสดี แม้ไม่อยากให้ชีวิตต้องผ่านสภาพนั้น ก็จงเร่งคิดพูดทำให้ได้ดังหัวใจพระพุทธศาสนา เริ่มต้นให้จริงในวันมาฆบูชาวันนี้เถิด มหามงคลจะเกิด ความเดือดร้อนวุ่นวายจะสงบลงได้ ด้วยพระพุทธานุภาพแน่นอน
 

Login Form


ลืมรหัสผ่าน
joinfacebook
Who's Online

มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Hit Counter

ผู้เยี่ยมชม: 13792196