หน้าแรก arrow ข่าวและบทความ arrow นานาสาระ arrow มูลนิธิอาหารโลกถวายรางวัลในหลวง ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อชาวไทย
มูลนิธิอาหารโลกถวายรางวัลในหลวง ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อชาวไทย พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย ศรศักดิ์   
อังคาร,24 ตุลาคม 2006

ดับเบิลยูเอชโอทีวี/นิว เคราลา - มูลนิธิอาหารโลก ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลบอร์ลอค เมดัลเลียน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงประสบความสำเร็จในการทุ่มเทความพยายาม เพื่อลดปัญหาความอดอยากหิวโหย และความยากจน

 
เคนเนธ ควินน์ ประธานมูลนิธิอาหารโลก ได้ประกาศถวายรางวัลบอร์ลอค เมดัลเลียน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงริเริ่มโครงการต่างๆ กว่า 2,000 โครงการ ซึ่งล้วนแต่มีจุดประสงค์ในการพัฒนาการเกษตร สุขภาพเด็กและการศึกษาของเด็ก และทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อพัฒนาอาหารและการบริโภคเพื่อสุขอนามัยของประชาชนชาวไทยอย่างพอเพียง นอกจากนั้น ยังทรงเผื่อแผ่ไปถึงชนกลุ่มน้อยและชาวเขาในท้องถิ่นห่างไกลของไทย

ประธานมูลนิธิอาหารโลก ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่เมืองเดส์ มอยส์ ในรัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชสมบัติในปี ค.ศ.1946 พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและไม่เปลี่ยนแปลง และทรงห่วงใยการบริโภคและสุขอนามัยของประชาชน

ในช่วงกลางปีทางสหประชาชาติได้ถวายรางวัล "กษัตริย์นักพัฒนา" ให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ในฐานะที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทย

รางวัลบอร์ลอค จะมอบให้แก่บุคคลที่ประสบความสำเร็จในการทุ่มเทความพยายาม เพื่อลดปัญหาความอดอยากหิวโหย และความยากจน โดยชื่อรางวัลตั้งตามชื่อของนายนอร์แมน เออร์เนสต์ บอร์ลอค ชาวไอโอวา ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี 1970