หน้าแรก arrow ข่าวและบทความ arrow นานาสาระ arrow เจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย ศรศักดิ์ พูลแย้ม   
จันทร์,03 กรกฎาคม 2006

ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระปรีชาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ประจักษ์ชัดทั้งต่อชาวไทยเองและชาวต่างชาติ จนทรงได้รับพระสมญานามว่าเป็น “เจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เนื่องด้วยผลงานและพระอุตสาหะในการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงเป็น “เจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน เทอญ.