หน้าแรก arrow ข่าวและบทความ arrow นานาสาระ arrow ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์…สะท้อนมุมมองของอัจฉริยกษัตริย์
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์…สะท้อนมุมมองของอัจฉริยกษัตริย์ พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย ศรศักดิ์ พูลแย้ม   
จันทร์,19 มิถุนายน 2006

           เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธนาคารทิสโก้ ร่วมเทิดพระเกียรติด้วยการจัดทำซีดีรอมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ขึ้นเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในด้านการถ่ายภาพของพระองค์ให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ณ ที่นี้ได้นำตัวอย่างภาพจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านมาให้ชมเป็นตัวอย่าง

ไมโครโฟนคาร์บอน (จ.สมุทรปราการ)

พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม (จ.นราธิวาส)


เทพธิดาขมิ้นป่า (พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่)


มุมนี้มีภาพเดียว (เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ หน้าท่าวัดอรุณ)


เช้านี้ที่ไกลกังวล (พระราชวังไกลกังวล หัวหิน)

        หนังสือ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” นี้ ทางธนาคารทิสโก้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำความขึ้นกราบทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พร้อมพระราชทานคำนำไว้ในหนังสือความว่า
       “ข้าพเจ้าได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถ่ายภาพ และเห็นภาพฝีพระหัตถ์ในสมุดเก็บภาพถ่าย ซึ่งจะทรงจัดภาพโดยมีหมายเลขประจำภาพ ในตอนแรกจะทรงทำด้วยพระองค์เอง ภายหลังจึงทรงสอนให้มหาดเล็กทำถวาย ภายในสมุดมีหลายอย่าง เช่น รูปครอบครัว ภาพลูกๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนโตขึ้นเป็นระยะๆ ตัวข้าพเจ้าเองมีรับสั่งว่าถ่ายภาพได้ยากมาก เพราะว่าซุกซน อยู่ไม่สุข นอกจากนั้น ยังมีภาพสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระราชพิธี ภาพรามเกียรติ์ที่ระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภาพทิวทัศน์หรือสิ่งที่ทรงพบเห็นในการสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในที่ต่างๆ มีทั้งภาพสถานที่ ราษฎรที่มาเฝ้า ภาพธรรมชาติที่งดงาม ในงานด้านพัฒนา ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ก็เป็นส่วนสำคัญยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น ภูมิประเทศในบริเวณที่น่าสนใจ พื้นที่เหมาะสมที่จะสร้างเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ำ บริเวณหมู่บ้าน เส้นทางคมนาคม ทั้งที่ถ่ายจากพื้นราบและถ่ายขณะประทับอยู่ในเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ ภาพเหล่านี้สามารถใช้ประกอบพระราชดำริในการพัฒนาได้ เมื่อสร้างโครงการเสร็จแล้วบางทีก็ทรงถ่ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกับผลงานของเขาเอาไว้ด้วย ภาพอีกหลายๆ ภาพแสดงความคิด ปรัชญาที่น่าสนใจ แต่ละภาพจะแสดงเทคนิคหลายอย่างในการถ่ายภาพ เป็นที่ทราบกันดีถึงพระปรีชาสามารถในด้านเทคนิคการถ่ายภาพ นอกจากจะทรงถ่ายภาพด้วยพระองค์เองแล้ว ยังทรงรับเชิญเป็นผู้ตัดสินภาพถ่ายในการประกวดบางครั้ง
       ข้าพเจ้าเคยคิดนานมาแล้ว ที่จะรวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในลักษณะต่างๆ แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มต้น ด้วยเหตุว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดถี่ถ้วนมาก นอกจากนั้น ข้าพเจ้ายังมีความรู้ไม่พอในเรื่องวิชาการถ่ายภาพ จนถึงพุทธศักราช 2530-2531 อันเป็นโอกาสมงคลถึงสองโอกาส...”

       ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในทุกด้าน และการถ่ายภาพเป็นศิลปะอีกสาขาหนึ่งที่พระองค์สนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงสะพายกล้องถ่ายรูปไปทุกหนทุกแห่ง ทั้งๆ ที่มีช่างภาพของสำนักพระราชวังและช่างภาพสื่อมวลชนจำนวนมากตามเสด็จอยู่แล้วก็ตาม และแม้ว่าภาพที่รวบรวมไว้ในเล่มจะเป็นเพียง 180 ภาพจากจำนวนนับหมื่นภาพที่พระองค์ทรงถ่าย แต่ก็สามารถสะท้อนเรื่องราว สะท้อนมุมมองของอัจฉริยกษัตริย์พระองค์หนึ่งกับครอบครัวที่อบอุ่น กับพสกนิกรหลายสิบล้านคนของพระองค์ กับความเป็นนักประวัติศาสตร์และนักพัฒนา ภาพถ่ายของพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเกือบทุกตารางนิ้วในประเทศไทย เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำรินับร้อยๆ โครงการ ที่ล้วนนำประโยชน์สุขกลับไปสู่พสกนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงเสมอ ภาพแต่ละภาพยังสื่อความหมายในเชิงศิลปะได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยมี ท่านอาจารย์พูน เกษจำรัส ศิลปินแห่งชาติ ได้กรุณาเขียนคำบรรยายในแต่ละภาพไว้ และ ศิวะพร ทรรทรานนท์ อดีตกรรมการอำนวยการทิสโก้ เป็นผู้เขียนคำบรรยายภาษาอังกฤษ
      
       ปัจจุบันหนังสือดังกล่าวค่อนข้างหาดูได้ยาก และไม่สามารถพิมพ์ซ้ำได้อีก ด้วยสำนึกในคุณค่าของผลงานชิ้นนี้ ในปีแห่งการเฉลิมฉลองวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งของพสกนิกรชาวไทย ธนาคารทิสโก้จึงได้จัดทำขึ้นอีกครั้งในรูปแบบซีดีรอม หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนกว่า 2 หมื่นชุด เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของพระองค์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจติดต่อขอรับได้ด้วยตนเองที่ ธนาคารทิสโก้ ถ.สาทรเหนือ หรือที่สาขาทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2633-6903-8