หน้าแรก
เชิญประชุม พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย Administrator   
เสาร์,18 พฤษภาคม 2013

     ขอ เรียนเชิญกรรมการและเพื่อนสมาชิก ศบน.รุ่น 84 ปี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.00 น.ณ สโมสรกองทัพบก สี่เสาเทเวศน์ กรุงเทพฯ