หน้าแรก arrow ข่าวและบทความ arrow นาคาคาบข่าว arrow ไทยติดอันดับ58ใน100ประเทศดีที่สุดในโลก
ไทยติดอันดับ58ใน100ประเทศดีที่สุดในโลก พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย YUY   
พฤหัสบดี,19 สิงหาคม 2010

นิตยสารนิวสวีค เผย ไทยติดอันดับ58ใน100ประเทศดีที่สุดในโลก-ติดอันดับ3ในอาเซียนรองสิงคโปร์,มาเลเซีย

นิตยสาร "นิวสวีก" ของสหรัฐอเมริกา เผยแพร่การจัดทำดัชนี "100 ประเทศที่ดีที่สุดในโลก"  โดยการประมวลคะแนนของแต่ละประเทศบนพื้นฐานของข้อมูล 9 หมวดคือ ด้านการศึกษา, ภาวะสุขอนามัย, คุณภาพชีวิต, ภาวะยากจน ที่ดูจากสัดส่วนของประชากรซึ่งใช้ชีวิตอยู่ด้วยรายได้ต่ำกว่า 66 บาทต่อวัน, สภาวะแวดล้อมทางกายภาพของประเทศ, พลวัตทางเศรษฐกิจ, การประกอบธุรกิจ, สภาวะแวดล้อมทางการเมือง

news

จากการจัดอันดับ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 58 จากทั้งหมด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 62.17 คะแนน ในขณะที่ ฟินแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน, ออสเตรเลีย และลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศที่ถูกจัดว่าดีที่สุด 1-5 อันดับแรก ส่วนสหรัฐอเมริกาอยู่อันดับที่ 11

หากเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน ซึ่งมีการรวมไว้ในการจัดทำดัชนีครั้งนี้เพียง 6 ประเทศนั้น ไทยอยู่ในอันดับ 3 รองจากสิงคโปร์ (อันดับ 20), มาเลเซีย (อันดับ 37) โดยมี ฟิลิปปินส์ อยู่ในอันดับ 63 ต่อด้วย อินโดนีเซีย (อันดับ 73) และเวียดนาม (อันดับ 81) ตามลำดับ

หากมองโดยภาพรวมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกด้วยกัน ไทยจะอยู่ในอันดับ 7 รองจากออสเตรเลีย (อันดับ 4), ญี่ปุ่น (อันดับ 9), นิวซีแลนด์ (อันดับ 13), เกาหลีใต้ (อันดับ 15) สิงคโปร์และมาเลเซีย แต่มีอันดับอยู่เหนือจีน (อันดับ 59), ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตามลำดับ