หน้าแรก
กำหนดการงานคืนสู่เหย้า 13/2553 พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย Administrator   
จันทร์,28 มิถุนายน 2010

กำหนดการ
งานคืนสู่เหย้าชาว ศบน. รุ่น 84 ปี ครั้งที่ 13/2553
“ชาติเสือ ใจพระ รักหมู่รักคณะ บวรนิเวศๆๆ”
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553
ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

14.30 น. พิธีทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนที่ล่วงลับ ณ สำนักงานเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราชฯ คณะเหลืองรังสี วัดบวรนิเวศวิหาร
17.00 น.

ลงทะเบียน
การแสดงดนตรีของวงดนตรี “เพื่อน ศบน.”

18.30 น. พิธีเปิดงานคืนสู่เหย้าชาว ศบน. รุ่น 84 ปี ครั้งที่ 13/2553
“ชาติเสือ ใจพระ รักหมู่รักคณะ บวรนิเวศๆๆ”
ประธานชมรม ศบน. รุ่น 84 ปี กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าชาว บ.น. รุ่น 84 ปี
และกล่าวรายงานถึงผลการดำเนินงาน ปี 2552 ที่ผ่านมา
- เรียนเชิญ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ กล่าวเปิดงาน
- เรียนเชิญ ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ กล่าวแสดงความยินดี (ถ้ามา)
19.00 น. การแสดงมุทิตาจิต และกตเวทิตาคุณแด่อาจารย์เก่า
(เพลง “พระคุณที่สาม” คลอบรรยากาศ)
19.45 น. ศิษย์เก่าชาว บ.น. ร่วมกันร้องเพลง “มาร์ชบวรนิเวศ” เพลงประจำโรงเรียน
และถ่ายรูปร่วมกัน
20.00 น. เลือกตั้งประธานชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศ รุ่น 84 ปี คนใหม่
20.30 น. การแสดงดนตรีของวงดนตรี “เพื่อน ศบน.”
21.30 น. สลับกับการจับรางวัล (ถ้ามี)
22.00 น. ปิดงาน