หน้าแรก arrow ข่าวและบทความ arrow มงคลแห่งชีวิต arrow "สมเด็จพระสังฆราช"ประทานพระโอวาทเนื่องในวันมาฆบูชา
"สมเด็จพระสังฆราช"ประทานพระโอวาทเนื่องในวันมาฆบูชา พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย ศร   
เสาร์,27 กุมภาพันธ์ 2010
      สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ท่านได้ประทานพระโอวาท เนื่องในวันมาฆบูชาสรุปใจความสำคัญดังนี้หัวใจพระพุทธศาสนาเปรียบเช่นหัวใจเราท่านทั้งหลาย แม้ปล่อยหัวใจให้มีโรค ร่างกายก็จะเป็นทุกข์ทรมานจนถึงตายได้ หัวใจพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน ไม่รักษาให้ดีด้วยการทำตามที่พระพุทธองค์ทรงสอน ย่อมจะก่อให้เกิดความบอบช้ำแสนสาหัส ถึงจบชีวิตพระพุทธศาสนาได้ พร้อมกันนั้นชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็จะสิ้นความสวัสดี แม้ไม่อยากให้ชีวิตต้องผ่านสภาพนั้น จงเร่งคิดพูดทำให้ได้ดังหัวใจพระพุทธศาสนา เริ่มต้นให้จริงในวันมาฆบูชาวันนี้เถิด มหามงคลจะเกิด ความเดือดร้อนวุ่นวายจะสงบลงได้ด้วยพระพุทธานุภาพ