หน้าแรก arrow ข่าวและบทความ arrow มงคลแห่งชีวิต arrow สังฆราช”สร้างพระพุทธนิโรคันตรายถวายในหลวงทรงหายประชวร
สังฆราช”สร้างพระพุทธนิโรคันตรายถวายในหลวงทรงหายประชวร พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย ศร   
ศุกร์,15 มกราคม 2010
       “สังฆราช”สร้างพระพุทธนิโรคันตราย-พระพุทธศรีวรราชศาสดา ถวายพระราชกุศลในหลวงหายประชวร ฤกษ์มงคล 18 ม.ค.นี้ พร้อมสวดมหาชัยชนะมงคลคาถาแก้เคล็ดให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข

ภาพประกอบข่าวจากอินเทอร์เน็ต
       วันนี้(15 ม.ค.) พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชหล่อพระพุทธนิโรคันตราย และพระพุทธศรีวรราชศาสดา ในวันที่ 18 ม.ค.ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวร เนื่องจากพระพุทธนิโรคันตราย มีความหมายถึงการห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ
      พระครูสังฆสิทธิกร กล่าวต่อไปว่า สำหรับพระพุทธนิโรคันตราย เป็นพระพุทธรูปปางลีลา ศิลปะสุโขทัย ขนาดสูง 175 เซนติเมตร จะหล่อด้วยโลหะบรอนซ์ ส่วนพระพุทธศรีวรราชศาสดา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยประยุกต์หน้าตักกว้าง 2.89 เมตร สูง 3.69 เมตร หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ โดยพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์จะอัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดเวฬุวัน อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย นอกจากนี้สมเด็จพระสังฆราช ยังโปรดให้มีการหล่อจำลองพระพุทธรูปดังกล่าว และพระกริ่งเพื่อให้ประชาชนมีไว้สักการะบูชาเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตด้วย

       “การกำหนดฤกษ์วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 ถือเป็นวันมหามงคลขึ้น3 ค่ำเดือน 3 ปี 3 รวมทั้งจะจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์บทสวดมหาชัยชนะมงคลคาถา ซึ่งเป็นบทเจริญชัยมงคลที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปี และนิยมสวดกันในหมู่พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จึงเป็นการแก้เคล็ดให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนทั่วไปอีกด้วย”หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ กล่าว