หน้าแรก arrow ข่าวและบทความ arrow มงคลแห่งชีวิต arrow Smiles of my King : MY GREATEST KING
Smiles of my King : MY GREATEST KING พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย ศร   
อังคาร,29 ธันวาคม 2009

a7338439-0 

ขอมอบของขวัญปีใหม่ เป็นภาพอันเป็นศิริมงคลแด่พวกเรา และท่านที่แวะเข้ามาชมทั้งหลาย ผมได้ชมแล้ว ปลาบปลื้มเป็นที่สุด

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ

  a7338439-239

 

 

a7338439-197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a7338439-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a7338439-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a7338439-517