หน้าแรก arrow ข่าวและบทความ arrow นานาสาระ arrow สายตาคุณดีแค่ไหน
สายตาคุณดีแค่ไหน พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย ศร   
อังคาร,24 พฤศจิกายน 2009
With No comments.  Please test your eye sight. ...เรามาตรวจสายตากัน

eye_test1
      

Do you need glasses??                           ...คุณต้องใส่แว่นสายตาหรือไม่ 
Look carefully at the picture Below.         ...สังเกตดูภาพข้างล่างนี้ดีๆๆ     

Did you see the ass Of the girl behind?  ......คุณได้เห็นก้นของผู้หญิงที่อยู่หลังหรือไม่?                                                              eye_test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

See below... ดูคำตอบข้างล่าง นี้ซิ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

If you did,                                                         ถ้าคุณเห็น,

then have your Eyes checked                              แสดงว่าคุณต้องไปตรวจสายตาแล้ว
as this is the shoulder of the girl in front of her...   เพราะ มันคือไหล่ของผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้าเธอ