หน้าแรก arrow ข่าวและบทความ arrow สุขภาพออนไลน์ arrow บริหารกาย-ใจ ห่างไกล"ปวดหลัง"
บริหารกาย-ใจ ห่างไกล"ปวดหลัง" พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย ศร   
พุธ,09 กันยายน 2009

โรง พยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับบริษัท เฮลธ์ อิมแพค จำกัด จัดบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง ปวดหลัง ปวดข้อ โดยมี ผศ.น.พ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ภาค วิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจ ที่บริเวณห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผศ.น.พ.ยงศักดิ์ กล่าวว่า จากผลวิจัยทางการแพทย์พบว่า อาการปวดหลังหรือปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไม่ได้จำกัดอยู่ในเพียงกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น หากแต่เกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่ม วัยรุ่น คนทำงาน หรือนักกีฬา โดยมีอัตราการเกิดกับประชากรสูงถึงกว่าร้อยละ 80 เลยทีเดียว ผลกระทบที่เกิดจากอาการเจ็บป่วยนี้ ก็คือ การลาพักงาน เมื่อมีจำนวนผู้ป่วยเป็นจำนวนมากๆ ก็มีส่วนทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวตามไปด้วย

อาการปวดหลังปวดข้อนี้ ถ้าเป็นไม่มากนักก็บรรเทาลงได้เอง มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ต้องใช้ยารักษา เนื่องจากมีอาการปวดรุนแรงและเรื้อรัง สำหรับอวัยวะภายในร่างกายที่เป็นเหตุทำให้เกิดอาการปวดหลัง และข้อต่อต่างๆ ก็คือ กล้ามเนื้อกระดูก และ ข้อ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการ ปวดกระดูกสันหลัง มากที่สุด เส้นประสาท อวัยวะภายในช่องท้อง และภาวะทางจิตใจ เช่น ความเครียดก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดรุนแรงกว่าความเป็นจริง เนื่องจากเมื่อเกิดความกังวลในจิตใจถึงอาการเจ็บปวดของตนเอง กลัวว่าตนจะเป็นโรคร้ายภาวะเครียดทางจิตใจเช่นนี้จะส่งผลให้ร่างกายตอบสนองแสดงความเจ็บปวดออกมามาก ขึ้น นอกจากนี้ กิจวัตรประจำวันที่ไม่ถูกสุขลักษณะและอุบัติเหตุก็อาจส่งผลให้เกิดอาการปวด ยอกของกล้ามเนื้อและกระดูกได้ เช่น การยกของหนัก การตกจากที่สูง หรือการนั่งที่ไม่ถูกวิธี เมื่อกระทำติดต่อกันไปก็เป็นการสะสมให้กระดูกเกิดการผิดปกติได้

การรักษาอาการปวดหลังและข้อนั้นมีหลายวิธีทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ ทางเลือก โดยส่วนใหญ่แล้วแพทย์จะต้องตรวจสอบประวัติในการดำรงชีวิตของผู้ป่วยเพื่อหา ความเป็นไปได้ของสาเหตุการปวดเหล่านั้น และอาจมีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อื่นเพิ่มเติมในการหาสาเหตุ เช่น การทำ MRI หรือการฉีดสีเข้ากระดูกสันหลัง แต่ไม่จำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยทุกกรณี นอกจากนี้ การแพทย์ทางเลือกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยทุเลาความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วย ได้ เช่น การฝังเข็ม การนวดประคบสมุนไพร แต่ก็ยังไม่มีการศึกษาผลการรักษาว่าจะทำให้ผู้ป่วยหายขาดได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ป่วยเอง เพราะหากเกิดความสบายใจในการรักษา ความเครียดก็จะลดลง ร่างกายก็จะไม่เกิดความเจ็บปวดที่รุนแรง ดังที่กล่าวมาถึงความเจ็บปวดที่เกิดจากภาวะทางจิตใจการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอาการเจ็บปวดกระดูกและข้อ เป็นสิ่งที่ควรตระหนักของคนทุกวัย เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทำให้เกิดการกดทับ การยกของหนัก การนอนในท่าที่ถูกต้อง รวมไปถึงการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วน เพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน เป็นต้น หากแต่ในชีวิตคนปัจจุบันที่มีแต่ความเร่งรีบ การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงกระดูกและข้อก็เป็นอีกทางเลือก หนึ่งที่น่าสนใจ เพราะช่วยให้อาการเจ็บปวดไม่มากล้ำกราย

ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี เพราะการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำ เสมอจะกระตุ้นให้อวัยวะทุกส่วนทำงาน ทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อไม่เสื่อม ซึ่งแพทย์แนะนำว่าผู้ป่วยที่เจ็บปวดกระดูก หากออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้หายเป็นปกติเร็วกว่าผู้ป่วยที่นอนพักอยู่เฉยๆ สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาอาการปวดหลัง ปวดข้อ และท่าบริหารข้อให้แข็งแรง ขอรับหนังสือฟรีได้ที่โทรศัพท์ 0-2860-4561-3 ทุกวันในวันเวลาทำการ