หน้าแรก arrow ข่าวและบทความ arrow มงคลแห่งชีวิต arrow ชวนคนไทยใส่ “สายรัดข้อมือมหามงคลสมเด็จพระสังฆราช” ถวายพระพร 96 พรรษา
ชวนคนไทยใส่ “สายรัดข้อมือมหามงคลสมเด็จพระสังฆราช” ถวายพระพร 96 พรรษา พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย Tom   
ศุกร์,22 พฤษภาคม 2009

 

สำนักเลขาสังฆราช ชวนคนไทยถวายพระพรใส่ “สายรัดข้อมือมหามงคลสมเด็จพระสังฆราช” เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา 3 ต.ค.ส่วนพระอาการขณะนี้ แจ่มใส พระพลานามัยสมบูรณ์ อยู่ในการดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด
       
       เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่วัดบวรนิเวศวิหาร สำนักเลชานุการสมเด็จพระสังฆราช จัดแถลงข่าวเปิดตัว โครงการสายรัดข้อมือสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 96 พรรษา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 โดยมีพระราชรัตนมงคล (มนตรี อภิมนฺติโก) ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และพระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ เป็นประธานแถลงข่าว

      พระครูสังฆสิทธิกร (อิริค สิริภทฺโท) กล่าวว่า ในวโรกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 และสถาปนาครบ 20 ปี ทางสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้จัดทำโครงการ “สายรัดข้อมือมหามงคลสมเด็จพระสังฆราช” ซึ่งสายรัดข้อมือดังกล่าว มี 3 สี ร้อยเกี่ยวเข้าด้วยกัน ได้แก่ สีเหลือง หมายถึง สีของพระพุทธศาสนา สื่อถึงการเป็นพระเถระที่ทรงภูมิธรรมด้านการปฏิบัติธรรม สายสีขาว หมายถึง สีของพระบริสุทธิคุณ สื่อถึงการเป็นพระเถระที่ทรงเพียบพร้อมด้วยศีลาจารวัตร และสายสีฟ้า หมายถึง สีของวันประสูติ สื่อถึงการเป็นพระเถระที่ทรงภูมิธรรมด้านปริยัติ
       
       พระครูสังฆสิทธิกร กล่าวต่อไปว่า ลักษณะของสายรัดข้อมือ สายสีเหลือง ด้านนอก จารึกภาษาบาลีว่า พุทธํ ธมฺมํ สงฺมํ สรณํ คจฺฉามิ อภิปูชยามิ เอเตน สจจฺ วชฺเชน โสตฺถิเม โหตุ สพฺพทา ซึ่งจะเป็นลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระสังฆราชและเป็นบทสวดมนต์ที่พระองค์ใช้สวดทุกวัน ด้านใน จารึกลายพระหัตถ์ มีตัวเลข 220 ซึ่งเป็นตัวเลขมงคลหมายถึงการครบรอบสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช และตัวเลข 896 เป็นตัวเลขครบ 8 รอบ 96 พรรษา ส่วนสายสีขาว ด้านนอก อัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ และจารึกพระนาม สด.พระญาณสังวร (ลายพระหัตถ์) ด้านใน จารึกพระราชทินนาม สมเด็จพระสังฆราช เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สายสีฟ้า ด้านนอกจารึกคติธรรมว่า ปุญญเมว โสสิกฺ เขยฺย ควรศึกษาทำความดีแล และจารึกภาษาบาลี อายุ วณฺโณ ๙ สุขํ พลํ ด้านใน จารึกคติธรรมปีใหม่ เว้นการควรเว้น ทำการควรทำ เพื่อพัฒนาตนและประเทศชาติ
       
       “สายรัดข้อมือมหามงคลสมเด็จพระสังฆราช ได้จัดสร้างที่เดียวกับสายรัดข้อมือของในหลวง ได้ผ่านพิธีมังคลาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม ซึ่งทางสำนักเลขานุการฯได้จัดทำขึ้น 2 แสนเส้น พุทธศาสนิกชนที่สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ในราคาชุดละ 199 บาท ที่ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ ร้านจิตรลดาทั้ง 14 สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ และธนาคารออมสินทุกสาขา โดยรายได้ จะนำไปจัดพิมพ์หนังสือพระนิพนธ์ อาทิ วิธีสร้างบุญบารมี หายใจให้เป็นสุข แจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัดและสถานศึกษาทั่วประเทศ”หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ กล่าว
       
       พระครูสังฆสิทธิกร กล่าวอีกว่า สำหรับพระอาการของสมเด็จพระสังฆราชขณะนี้ มีพระอาการแจ่มใส พระพลานามัยสมบูรณ์ แต่จะต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อ และการดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด จึงอยากให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันถวายพระพรให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง และร่วมกันใส่สายรัดข้อมือเป็นการเทิดพระเกียรติอย่างพร้อมเพรียงกัน